Συμβόλαιο Υποστήριξης Ιστοσελίδας

-

Πλάνα συντήρισης
 • Ώρες
 • Αντίγραφα Ασφαλείας
 • Βάση Δεδομένων
 • CMS Core
 • Email δημιουργία
 • Email διαθεσιμότητα
 • CMS Περιεχόμενο
 • CMS Φωτογραφίες
 • CMS Ένθετα
 • Κοινωνικά δίκτυα
 • Google Analytics
 • Αντιμετώπιση προβλημμάτων
 • CMS Διαχείριση
 • Κέντρο Ελέγχου Bandwidth
 • Κέντρο Ελέγχου Hosting
 • Κέντρο Ελέγχου Alerts
 • Κέντρο Ελέγχου Logs
 • Whitelisting

STARTER

€ 150ανά έτος

 • Δεν διατίθεται
 • 4 Offline & Local
 • 4 * Optimization
 • Ενημέρωση (ίδια βασική έκδοση)
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----

STANDARD

€ 260ανά έτος

 • 4
 • 4 Offline & Local
 • 4 * Optimization
 • Ενημέρωση (ίδια βασική έκδοση)
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Αναθεώρηση, Ενημέρωση
 • Αναθεώρηση, Ενημέρωση
 • Ενημέρωση
 • Facebook / Twitter
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----

PROFESSIONAL

€ 340ανά έτος

 • 9
 • 9 Offline & Local
 • 9 * Optimization
 • Ενημέρωση (ίδια βασική έκδοση)
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Αναθεώρηση, Ενημέρωση
 • Αναθεώρηση, Ενημέρωση
 • Ενημέρωση
 • Facebook / Twitter / Google Business
 • Μηνιαία Αναφορά
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----

ELITE

€ 470ανά έτος

 • 12
 • 12 Offline & Local
 • 12 * Optimization
 • Ενημέρωση (ίδια βασική έκδοση)
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Αναθεώρηση, Ενημέρωση
 • Αναθεώρηση, Ενημέρωση
 • Ενημέρωση
 • Facebook / Twitter / Google Business / Youtube / Vimeo / Linkedln
 • Μηνιαία Αναφορά
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται
 • Διατίθεται

Ο ΦΠΑ θα προστίθεται στους πελάτες της ΕΕ με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ του κράτους μέλους στον οποίο βρίσκεται ο πελάτης εκτός εάν υπάρχει έγκυρος αριθμός ΦΠΑ

Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ, όπου ισχύει!

Γενικές πληροφορίες υποστήριξης

Ελάχιστη χρέωση εργασιών 30 λεπτά.

Περιλαμβάνει μέχρι και 2 ανανεώσεις / διορθώσεις ανά μήνα (κάθε ανανέωση χρειάζεται μέγιστο 60 λεπτά).

Κάθε επιπλέον ώρα κοστίζει 25 EUR + ΦΠΑ.

Οι αλλαγές γίνονται μέσα σε 12 – 48 ώρες από την στιγμή που όλο το υλικό έχει παραδωθεί έτοιμο προς χρήση.

Δομικά στοιχεία ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνονται στην υποστήριξη ιστοσελίδων.

Όλες οι διαδικασίες αιτημάτων γίνονται μέσα από το σύστημα υποστήριξης πελατών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

TOP Positive SSL