Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Χρήση επεξεργασία δεδομένων από εμάς

"Weblogic" σημαίνει TETRAGAMMA LIMITED.

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/) προβλέπει ότι Weblogic λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των πελατών της και των χρηστών.

Εξηγούμε παρακάτω τα δικαιώματα των πελατών μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Weblogic.

I. Τι θεωρείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα ζωντανό φυσικό πρόσωπο, και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να βρεθεί μέσω αυτών των δεδομένων. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προστατεύει τα δεδομένα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα ως προσωπικά δεδομένα, αλλά Weblogic έχει δεσμευτεί για τη διαφύλαξη και την προστασία τους.

II. Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιεί η Weblogic:

το όνομά σας
το επώνυμό σας
η εταιρεία ή ο οργανισμός, εάν αντιπροσωπεύουν μια εταιρεία ή οργανισμό, για λογαριασμό του οποίου κάνετε μια αγορά
διεύθυνση σπιτιού
αριθμός τηλεφώνου
αριθμός φαξ
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΑΦΜ, εάν υπάρχει
πληροφορίες πληρωμής (τα δεδομένα της κάρτας και πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την πληρωμή μέσω Paypal ή 2CheckOut)
όνομα χρήστη
κωδικό πρόσβασης

III. υποχρεώσεις της WebLogic

Η WebLogic συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της. Αυτό περιλαμβάνει την τιμολόγηση των υπηρεσιών, τεχνικής υποστήριξης καθώς και για την επικοινωνία με τους πελάτες ή / και τους χρήστες του σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης για την προστασία των πελατών, των χρηστών και των συστημάτων της Weblogic.

Στην περίπτωση που η Weblogic πρέπει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που να απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη, οι πελάτες θα ειδοποιηθούν και απαιτείται η συγκατάθεσή τους.

Στην περίπτωση που Weblogic πρέπει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο Επίτροπος της άδειας Προστασίας Δεδομένων απαιτείται, η άδεια θα πρέπει να ζητηθεί πριν από την επεξεργασία.

Εμείς ΠΟΤΕ δεν χρησιμοποιούμε ή μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας με τρόπους που απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες για χρήση από ανήλικους, ούτε αποθηκεύονται πληροφορίες εθελοντικά ή δεδομένα για ανηλίκους.

IV. υποχρεώσεις πελάτη της WebLogic και υποχρεώσεις του χρήστη

πελάτες ή / και χρήστες της WebLogic μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που η WebLogic κρατά απο αυτούς, μέσα από την ιστοσελίδα μας για τη διαχείριση των πληροφοριών και τις πληρωμές. Μέσω της ιστοσελίδας των πελατών μας ή / και οι χρήστες μπορούν να δουν τα δεδομένα που κρατά η Weblogic και να κάνετε αλλαγές σε αυτά.

πελάτες ή / και χρήστες της WebLogic μπορούν να ενημερώνεται εγγράφως για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που WebLogic κρατά, σε σχέση με αυτούς, γράφοντας στη Tetragamma Limited, Chuchuligovo, Petrich, 2865, Blagoevgrad, Bulgaria.

Οι πελάτες της WebLogic είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν το απόρρητο των εμπιστευτικών δεδομένων ή / και πληροφοριών που τους έχουν ανατεθεί από την WebLogic. Ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης και τα πιστοποιητικά SSL που έχουν ανατεθεί από την Weblogic είναι αυστηρά εμπιστευτικές και Weblogic δεν ευθύνεται στην περίπτωση αυτών που έχασαν ή / και που έχουν κλαπεί από τους πελάτες ή / και τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτών που χάνονται και / ή κλαπεί, οι πελάτες της Weblogic ή / και οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την Weblogic το συντομότερο δυνατόν.

V. Εξαιρέσεις με βάση τη νομοθεσία

WebLogic, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση των πελατών ή / και των χρηστών του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτές τις περιπτώσεις:

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Weblogic, όπως επιβάλλονται από τον νόμο ή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης σχετικά με τους πελάτες της Weblogic.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ζωτικού συμφέροντος των πελατών της Weblogic.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για στατιστικούς σκοπούς, εφ 'όσον δεν ληφθούν μέτρα σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

VI. Διάφορα

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών για σκοπούς τήρησης αρχείου. Τα cookies μας επιτρέπουν να σας βοηθήσουν, δεδομένου ότι δημιουργούνται αυτόματα από τα συστήματά μας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας περισσότερο από μία φορά. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιούμε cookies για τη σύνδεση σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου, για τη διαγραφή τους και την απαγόρευση χρησιμοποίησής τους.

Αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας

Η WebLogic χρησιμοποιεί ορισμένα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας, για την προστασία των συστημάτων μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό προστατεύει, τους πελάτες μας και τους χρήστες μας.

Τα συστήματα αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης, ασυνήθιστη πρόσβαση, για τις ενέργειες που εγείρουν εύλογες υποψίες ότι είναι κακόβουλες και δράσεις που αποσκοπούν στην μη καλή λειτουργία και την απόδοση των συστημάτων μας.

Μετά τη συλλογή, τα συστήματα αυτά προχωρούν στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων διακοπής κακόβουλωνενεργειών πρόσβασης στα συστήματα μας, ειδοποιεί τους διαχειριστές του συστήματος μας και παρέχουν δείγματα από τις κακόβουλες ενέργειες για νόμιμη χρήση, σε περίπτωση που η σοβαρότητα των δράσεων επιβάλλει Ποινική Δίωξη τους.

Πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε ένα τεχνικό πρόβλημα και απαιτείται/χρειάζεται η βοήθειά μας, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση του προβλήματος. Η WebLogic δεν θα σας ζητήσει να παρέχετε τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων μας.

Στην περίπτωση που έχουμε ζητήσει κωδικούς πρόσβασης για ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ή έργο που χρησιμοποιείτε, θα εξασφαλίσουμε την ταυτότητά σας με κάθε μέσο που κρίνετε αναγκαίο, για παράδειγμα. τηλεφώνο. <strong> ΠΟΤΕ </ strong> δεν μοιράζεστε τους κωδικούς σας με τρίτους. Σας προτείνουμε την άμεση αλλαγή των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούνται στο έργο σας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε στους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα συστήματα της Weblogic.

ιστοσελίδα διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Ακολουθούμε τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα του κλάδου, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, καθώς και την αποθήκευση τους. Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από και προς τους διακομιστές μας, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση (SSL). Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό SSL επαληθεύεται από την Comodo CA Limited.

Έρευνες

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, μπορεί να σας ζητηθεί η συμμετοχή σε περιοδικές εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται από την Weblogic για την βελτιώση των υπηρεσιών και τα προϊόντα μας. Αυτές οι έρευνες είναι απολύτως εθελοντικές. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των ερευνών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και ποτέ δεν θα πωληθούν σε τρίτους.

VII. Περιεχόμενο που φιλοξενείται σε συστήματα της Weblogic

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Όταν λάβουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα χρησιμοποιήσουμε την διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας απαντήσουμε. Αυτές οι διευθύνσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από εμάς ή / και τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.

Η WebLogic θεωρεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών μας ως ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν θα παρακολουθούμε, επεξεργαστούμε ή αποκαλύψουμε το περιεχόμενο των ιδιωτικών επικοινωνιών του χρήστη, εκτός αν απαιτείται από τη νομοθεσία.

Με τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι η τεχνική επεξεργασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ταχυδρομείου είναι και μπορεί να χρειαστεί να στείλετε και να λάβετε μηνύματα, που να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της υπηρεσίας, ή να συμμορφώνονται με άλλες, παρόμοιες τεχνικές απαιτήσεις. Με τη χρήση της υπηρεσίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Weblogic δεν εγκρίνει το περιεχόμενο των επικοινωνιών του χρήστη και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράνομο, ενοχλητικό, συκοφαντικό, προστασία της ιδιωτικής ζωής εισβολή, υβριστική, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, άσεμνο, βασανιστικό, ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα του άλλου.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Weblogic. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς, η Weblogic δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των άλλων ιστοσελίδων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν φεύγετε από την εταιρεία μας και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου του κάθε web site που συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται από την Weblogic.

VII. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας. Πριν από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα σας κοινοποιήσουμε, στους πελάτες ή / και τους χρήστες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και το Twitter, και / ή ανακοίνωσης στην αρχική σελίδα μας ή στο blog μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας δείτε τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο μέσω της σελίδας μας επικοινωνίας.

TOP Positive SSL

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.