Εργασία στην Weblogic

Πάντα ψάχνουμε για ειδικευμένα άτομα, που καλύπτουν τις ακόλουθες γνωσεις

Τεχνική Υποστήριξη

Ως εκπρόσωπος Τεχνικής Υποστήριξης (TSR), θα είστε υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση, υποστήριξη πελατών, μέσω γραφείου υποστήριξης, ζωντανές συνομιλίες και τηλέφωνα, όπως απαιτείται.

Απαραίτητες δεξιότητες

Η εξοικείωση με τις τεχνολογίες Webhosting.
Άριστη δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών.

Επιθυμητές δεξιότητες

Linux / UNIX εμπειρία.
Προγραμματισμού ή εμπειρία web design.
Ξένες γλώσσες: άπταιστα Αγγλικά / Ελληνικά / άλλη γλώσσα.

Διαχειριστής OS Linux

Ως διαχειριστής συστήματος, θα είστε υπεύθυνοι για την ανταπόκριση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, καθώς και τη διόρθωση προβλημάτων στο Linix. Μπορεί να σας ζητηθεί να γράψετε bash script και να συντηρείτε συστήματα.

Απαραίτητες δεξιότητες

Η εξοικείωση με τις τεχνολογίες webhosting και web servers.
Εμπειρία Linux.
Προγραμματισμός ή εμπειρία web design.
Open Source CMS Scripts (Wordpress / Joomla / Drupal).
MySql / MariaDB.
PHP / Javascript.

Για να αποστείλετε βιογραφικό στη Weblogic

Παρακαλώ προωθήστε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο E-Mail hr[@]weblogic.host.

TOP Positive SSL