Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας

"Weblogic" σημαίνει TETRAGAMMA LIMITED.

Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης διέπει τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Weblogic. Παράβαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας σας. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και της Weblogic σχετικά με την ερμηνεία της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, η Weblogic ερμηνεύει τη σωστή αποδεκτή χρήση. Η WebLogic διατηρεί τα δικαιώματα να αναστείλει ή να ακυρώσει την πρόσβαση του πελάτη σε οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την WebLogic όταν αποφασίζουμε ότι ο λογαριασμός έχει χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο.

I. Τι είναι Προβλεπόμενη χρήση;

Κατάλληλη χρήση είναι η χρήση από φυσικό πρόσωπο ή / και νομικό πρόσωπο, ενός προϊόντος ή / και υπηρεσίας που η Weblogic προσφέρει, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει καμία σχέση με την απόδοση των συστημάτων ή / και των δικτύων μας, των συστημάτων και / ή τις υπηρεσίες των άλλων πελατών ή / και τους χρήστες, και / ή την απόδοση των δικτύων και / ή συστήματα που δεν ανήκουν ή / και λειτουργούν από την Weblogic.

Αυτή η χρήση δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των πελατών της Weblogic, τους χρήστες και άλλα πρόσωπα, εταιρείες, και / ή οργανισμούς.

Αυτή η χρήση δεν πρέπει να παραβιάζει διεθνείς νόμους και / ή Συνθήκες, και / ή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και / ή Νόμων των

Δημοκρατία της Αυστρίας
Δημοκρατία του Βελγίου
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Δημοκρατία της Κροατίας
Δημοκρατία της Κύπρος
Δημοκρατία της Τσεχίας
Δημοκρατία της Δανίας
Δημοκρατίας της Εσθονίας
Δημοκρατία της Φινλανδίας
Της Γαλλικής Δημοκρατίας
Δημοκρατία της Γερμανίας
Δημοκρατία της Ελλάδα
Δημοκρατία της Ουγγαρίας
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Δημοκρατία της Ιταλίας
Δημοκρατία της Λετονίας
Δημοκρατία της Λιθουανίας
Δημοκρατία του Λουξεμβούργου
Δημοκρατία της Μάλτας
Δημοκρατία της Ολλανδίας
Δημοκρατία της Πολωνίας
Δημοκρατία της Πορτογαλίας
Δημοκρατίας της Ρουμανίας
Δημοκρατία της Σλοβακίας
Δημοκρατία της Σλοβενίας
Δημοκρατία της Ισπανίας
Δημοκρατία της Σουηδίας
Δημοκρατία της Ηνωμένο Βασίλειο

και το υπόλοιπο του πλανήτη.

II. Τι δεν είναι κατάλληλη χρήση;

Η WebLogic ΔΕΝ επιτρέπει τη δημοσιευση ή μετάδοση των παρακάτω μέσω / φιλοξενούμενων ιστοσελίδων / προϊόντων ή / και τις υπηρεσίες μας, κάτω από ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ συνθήκες:

Περιεχόμενο που αποτελείται από:

* Περιεχόμενο που αποτελεί παιδική πορνογραφία.
* Περιεχόμενο που αποτελεί πορνογραφία.
* Περιεχόμενο που είναι υπερβολικά βίαιο, υποκινεί τη βία, απειλεί με βία, ή περιέχει ενοχλητικό περιεχόμενο ή μίσους.
* Περιεχόμενο που είναι αθέμιτο ή δόλιο σύμφωνα με τους νόμους προστασίας του καταναλωτή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτές επιστολές και συστήματα πυραμίδων.
* Περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.
* Περιεχόμενο που δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία ενός ατόμου, δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή την υγεία, θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, ή παρεμβαίνει με μια έρευνα από την επιβολή του νόμου.
* Περιεχόμενο που εκθέτει εσφαλμένα εμπορικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες του άλλου προσώπου.
* Περιεχόμενο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους άλλους να νικήσει τεχνικές προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
* Περιεχόμενο που παραβιάζει σαφώς το εμπόριο ενός άλλου ατόμου ή υπηρεσία, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας.
* Περιεχόμενο που προωθεί παράνομες ναρκωτικές ουσίες, παραβιάζει τους νόμους ελέγχου εξαγωγών, σχετίζεται με παράνομο τζόγο, ή παράνομη εμπορία όπλων.
* Περιεχομένου που κατά τα άλλα είναι παράνομο ή ζητά συμπεριφορά που είναι παράνομη βάσει των νόμων που ισχύουν για εσάς ή για την Weblogic.
* Περιεχόμενο που κατά τα άλλα είναι κακόβουλο, δόλιο, ή μπορεί να οδηγήσει σε αντίποινα εναντίον της Weblogic από προσβεβλημένος τηλεθεατές.
* Περιεχόμενο που σχετίζεται με πληρεξούσιο, warez, μεσεγγύησης, Απόδοση Επενδυτικών Προγράμματων Υψηλής (HYIP), παράνομο τζόγο και sites λαχείων.
* Περιεχόμενο που σχετίζεται με το Internet Relay Chat (IRC).
* Περιεχόμενο "δημοσιευμένο ή μεταδομένο" μέσω της υπηρεσίας της Weblogic, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, το περιεχόμενο ιστοσελίδων, e-mail, αποσπάσεις πίνακα ανακοινώσεων, chat, και κάθε άλλο είδος της απόσπασης ή / και κάθε εκπομπή που βασίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Internet που παρέχεται από την Weblogic .

Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει περιοδικά το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσα από τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες της WebLogic για τις παραβιάσεις της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Περιεχόμενο που έχει κριθεί ότι παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης θα αναφερθεί στην κατάλληλη Αρχή Επιβολής του Νόμου, ή / και θα διαγράφεται αμέσως από τα συστήματα της Weblogic (εάν είναι μέσα στο νόμιμο δικαίωμά μας να διαγράφει τέτοιο περιεχομένο) ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό σε περίπτωση που η WebLogic πιστεύει πως η χρήστη του λογαριασμού έχει φιλοξενήσει και / ή μεταδίδει περιεχόμενο που παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει χρήματα σε οποιοδήποτε πελάτη παραβιάζει Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

III. Τι πρέπει να κάνετε

Οι πελάτες ή / και οι χρήστες των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Weblogic πρέπει, σε κάθε περίπτωση:

* Να σέβονται τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
* Να σέβονται την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.
* Να σέβονται την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των άλλων.
* Κρατήστε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που παρέχονται από την Weblogic ιδιωτικά. Τα διαπιστευτήρια θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικά μεταξύ της Weblogic και του πελάτη της.
* Βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους δεν υπερβαίνει τους περιορισμούς της υπηρεσίας (χώρου, το εύρος ζώνης, κλπ).
* Ειδοποιείστε την Weblogic ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ όταν ανακαλύπτετε μια παραβίαση της ασφάλειας στην υπηρεσία σας, και / ή ζημία και / ή κλοπή των διαπιστευτηρίων πρόσβασης.
* Πάρτε εύλογες προφυλάξεις ασφαλείας. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τακτά χρονικά διαστήματα!
* Κρατήστε προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών ή / και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ημερομηνίακα ανανεωμένα.

IV. Τι δεν πρέπει να κάνετε

Οι πελάτες ή / και οι χρήστες των προϊόντων ή / και υπηρεσιών που προσφέρονται από την Weblogic δεν πρέπει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες:

Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam), είτε μαζικά ή μεμονωμένα, σε κάθε πρόσωπο που έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να το παραλάβει.

Προσπάθια παρακάμψης των περιορισμών του προϊόντος ή / και υπηρεσίας.

Δημοσίευση, διανομή, ή με άλλο τρόπο αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό με πνευματικά δικαιώματα, χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, και / ή αν άλλως επιτρέπεται από τους καθιερωμένους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και τη Δημοκρατία της Ελλάδα & Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της υπόλοιπης Ευρώπης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή και της παγκόσμιας νομοθεσίας για να αντιγράψετε το έργο με αυτόν τον τρόπο.

Μετάδοση και / ή την αποθήκευση και / ή άλλως που καθιστά διαθέσιμο το περιεχόμενο που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ του παρόντος Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Δοκιμές που επιδίδονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση δεδομένων, συστημάτων ή δικτύων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας να διερευνηθεί, σάρωση ή να δοκιμάσει την ευπάθεια ενός συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας ή ταυτότητας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδεια από τον ιδιοκτήτη του συστήματος ή του δικτύου.

Την παρακολούθηση δεδομένων ή της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε δίκτυο ή σύστημα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του δικτύου ή του συστήματος.

Παρεμβολή με την υπηρεσία κάθε χρήστη, υποδοχής ή του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βομβαρδισμός mail, flooding, εσκεμμένης προσπάθειας υπερφόρτωσης του συστήματος και επιθέσεις εκπομπής.

Χρησιμοποιήση ενός λογαριασμού Internet ή υπολογιστή χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τη σάρωση ενός κεντρικού υπολογιστή για τρωτά σημεία, κλοπή κωδικών πρόσβασης, κωδικό phishing, σάρωση τρύπας ασφαλείας και σάρωση πόρτας.

Χάλκευση οποιαδήποτε επικεφαλίδας πακέτου TCP-IP ή οποιοδήποτε μέρος της κεφαλίδας ή οποιαδήποτε πληροφορία σε ένα e-mail ή τη διαβίβαση πάνω από οποιοδήποτε δίκτυο.

Συμμετοχή ή υποκίνηση σε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή / και δράση που είναι πιθανό να οδηγήσει σε αντίποινα εναντίον του δικτύου ή / και συστημάτων της Weblogic.

Επιδόσεις σε οποιαδήποτε παράνομη, καταχρηστική ή ανεύθυνη συμπεριφορά.

V. Αποποίηση

Η WebLogic δεν έχει καμία υποχρέωση, και με αυτή την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση, να παρακολουθεί ή να αστυνομεύει τις δραστηριότητες των πελατών μας και αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε κακή χρήση του δικτύου της WebLogic ή / και του συστήματος της.

TOP Positive SSL